Numismatische Kring Zeeland
sinds 1968 
in Middelburg
Clubavonden
Zorgstroom
Hof Mondriaan
Vrijlandstraat 28
4337 EE Middelburg


Secretariaat

06-271 851 72
Bijeenkomsten
2e dinsdag van de maand
zaal open: 18.30  uur
m.u.v. juli en augustus

 

 
WYSIWYG Web Builder
KvK Middelburg 40309479


Doelstellingen:

De Numismatische Kring Zeeland heeft als doelstelling; bevorderen van het verzamelen van Munten , Penningen en Bankbiljetten van Nederland en de rest van de Wereld in de meest ruime zin en het ondersteunen van haar leden bij het uitoefenen van hun verzamelhobby.

Activiteiten:

* Het maandelijks, m.u.v. juli en augustus, organiseren van onderlinge ruilavonden;

* Het jaarlijks organiseren van een grote ruilbeurs;

* Het maandelijks uitgeven van een clubblad (Munten - Nieuws);

* Het (laten) verzorgen van relevante lezingen al dan niet met ondersteuning van beelden en materiaal

* Het tweemaal per jaar organiseren van een onderlinge veiling (alleen leden mogen hiervoor inzenden en bieden);

* Het ondersteunen van de leden bij het determineren van munten en penningen;

* Het voor leden taxeren of laten taxeren van munten en verzamelingen:

* Het ondersteunen van leden bij het bepalen van de echtheid van munten;

* Het uitlenen van numismatische boeken aan leden;

* Verder alles wat in het belang van de vereniging en /of haar leden is.
Wie zijn wij:

De numismatische Kring Zeeland is als een onofficiele vereniging opgericht in 1968. Pas in 1978 is de vereniging officieel geworden door het notarieel laten passeren van statuten en huishoudelijk reglement.

De vereniging staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Middelburg onder KvK 40309479.
WYSIWYG Web Builder