Numismatische Kring Zeeland
sinds 1968 
in Middelburg
Clubavonden
Zorgstroom
Hof Mondriaan
Vrijlandstraat 28
4337 EE Middelburg


Secretariaat

06-271 851 72
Bijeenkomsten
2e dinsdag van de maand
zaal open: 18.30  uur
m.u.v. juli en augustus

 

 
WYSIWYG Web Builder
KvK Middelburg 40309479
Marquee
De bibliotheek is uitsluitend voor leden van de Numismatische Kring Zeeland


ONZE KRING HEEFT VOOR U TE LEEN:
-DE BEELDENAAR, jaargang 1981 (4 nrs), 1982 (5 nrs), 1983 t/m heden
-CATALOGUS VAN NEDERLANDSE BETAAL- EN RECLAMEPENNINGEN,door A. Kooij (296 blz.)
-CATALOGUE OF SCANDINAVIAN COINS 1970, Burton Hobson (134 blz.)
-DE DRIESTEDEN MUNTSLAG (Deventer, Kampen, Zwolle), door J. Fortuin Drooglever (36 blz.)
-EIGHT REALES AND PESOS OF THE WORLD, C.A. Elizondo Jr (240 blz.)
-GELD VAN HET KONINKRIJK door Hans Jacobi en Bert van Beek (160 blz.)
-KOPEREN MUNTEN (officiŽle catalogus) geslagen door de Zeven ProvinciŽn der Verenigde Nederlanden van 1546-1795 (72 blz.)
-JAARVERSLAG  s RIJKS MUNT, 1990 (32 blz.)
-HET NEDERLANDSE BANKBILJET EN ZIJN VORMGEVING, door dr J. Bolten     (327 blz.)
-MUNTVONDSTEN IN NEDERLAND door H.W. Jacobi en P.A. v.d. Vin (16 blz.)
-DE NEDERLANDSE BANKBILJETTEN VAN 1814-1981, door J. Mevius en F.G. Lelivelt (194 blz.)
-DE NEDERLANDSE DUKAAT 1586-1986, door Albert A.J. Schaffers (45 blz.)
-PAPIERGELD, door A.A. de Boer (115 blz.)
-STANDARD CATALOG OF WORLD MONEY, door A. Pick, deel 2. 7e editie 1994. 1140 blz. met prijzen
-DE ROMEINSE KEIZERS EN HUN MUNTEN, door E. Schutijser (335 blz., 415 afbeeldingen)
-DE STANDARD CATALOG OF WORLD COINS , 4-delen, 1601-1700, 1701-1800, 1801-1900 en 1900 tot heden
-Deze wereldcatalogi met prijzen liggen op de bijeenkomsten op de bestuurstafel.
-TOT GERIEF VAN INDIA, geldexport door de V.O.C. en de MUNTPRODUCTIE IN NEDERLAND 1720-1740, door drs Arent Pol (195 blz.)
-WAAR EN WAAROM WERDEN HOLLANDSE DUKATEN GESLAGEN IN ST.PETERSBURG?, door FranÁois van Hoof.
-ZILVEREN MUNTEN deel I en II (officiŽle catalogus), geslagen door de Zeven Verenigde ProvinciŽn van 1576-1795.
-DE NEDERLANDSCHE MEDAILLE der 17e eeuw door A.O. v. LŲhr, 10 platen
Donatie Ds J. von Hťjjas 1999
-KONINKLIJKE BEZOEKEN AAN UTRECHT EN DE MUNT in de 19e eeuw door Albert A.J. Scheffers, 74 blz.
-VAN AUREUS TOT EURO, 200 jaar geld in Limburg, 63 blz.
-TWINTIG EEUWEN BELGISCHE MUNT, 28 blz.
-ERASMUS OP DE PENNING, door Lucy L.E. SchlŁter, 44 blz.
-PAPIER OM TE ROULLEREN VOOR EN IN STEDE VAN CONTANT GELD, door E.D. van Gelder, 46 blz.
-GELD EN PENNING BEKIJK  T MAAR, Num.Kring Limburg, 30 blz.
-REPERTOIRE DES MONNAIES NAPOLEONIDES, door de Mey en Poindessault
-DE ZILVEREN BENELUX, door A. Delmonte
-CATALOGUS tentoongestelde munten van MUSEUM HET VALKHOF, t.g.v. de najaarsbijeenkomst 2002 van het Kon.Gen.van Munt- en Penningkunde
-DE MUNTSLAG VAN DE RIJKSABDIJ THORN, door Tom Passon
-OLYMPIA WELTM‹NZKATALOG, door Gerhard SchŲn
-DE MUNTSLAG VAN DE GRAVEN VAN HOLLAND TOT 1434 (3 delen) door J.J. Grolle
-HANDBOEK VAN DE NED. PROV. MUNTSLAG 1573-1806 deel I D.Purmer en A.H.N. van der Wiel
-CATALOGUS VAN DE NED. MUNTEN geslagen op naam van Philips II tot en met de Bataafse Republiek (1555-1805) door Tom Passon
-HISTORIC GOLD COINS of the WORLD, door Burton Hobson
-HANDBOEK van het NED. KOPERGELD 1523- 1797, door D. Purmer en H.J. van der Wiel
-NEDERLANDSE MUNTEN van 1795-1975, Suriname, CuraÁao en Ned. Antillen van 1941-1975, door Jacques Schulman
-DE MUNTSLAG TEN TIJDE VAN KONING WILLEM II 1839-1849
-CATALOGUS VAN HET NEDERLANDSE PAPIERGELD 1814-2002, door C. Akkermans en P. Vercoulen
-DE NEDERLANDSE MUNTEN, door Dr H. Enno van Gelder
-KATALOGUS DER BELGISCHE MUNTEN 1740-1831, door P. Martens
-CATLOGUE OF PAPER MONEY of the V.O.C., NETHERLANDS EAST INDIES and INDONESIA from 1782-1981, door Johan Mevius
-DEN SPIEGEL, Ver. Vrienden van het muZEEum en het Gem.archief Vlissingen
-MUNTVONDSTEN uit 19 eeuwen, door A. Pol, Kon. Penningkabinet
-SCHATTEN IN DE BODEM!, Zeeuwse muntvondsten, door I Toussaint en E. van Ginkel
-Belgische MEDAILLES 1990, provinciaal munt- en penningkabinet
-50 ROMEINSE KEIZERS/MUNTEN, door B. Jansen
-CATALOGUS van de Munten van de Verenigde Oostindische Compagnie en van Nederlands IndiŽ, Uitgeverij Zonnebloem
-MUNTVERZAMELEN EEN BOEIENDE HOBBY, door Wil de Kreuk
-Alexander de Grote. Een mooi boek vol kunstschatten, munten enz. Donatie van J.J. von Hťjjas.

Het uitlenen wordt verzorgd door de Fam. Tas, Prinsenhove 118 te Middelburg, tel. 0118-615206
WYSIWYG Web Builder